ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ – ΤΡΑΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Λ. Μεσογείων 191-193
115 25 Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο :  210 – 6792399

Διεύθυνση Επικοινωνίας

Τμήμα Αθηνών
Λεωφόρος Μεσογείων & Βλαχάκη
Τ.Κ.: 115 25 Αθήνα
210 – 6792060, 210 – 6792065
Fax : 210 – 6726126
Email: info@ametro.gr

Τμήμα Θεσσαλονίκης
Ερυθρού Σταυρού 33-35 και Ποσειδώνος γωνία
Τ.Κ. :55535 Πυλαία – Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-504.754, 504.714, 504.764